England Premier PredictionsTipsHome% - Draw% - Away%HcapMoreVotes
10-Sep Arsenal Southampton 1 1
41% 30% 29%
+0.25 +votes
10-Sep Bournemouth West Brom 1 1
41% 34% 25%
+0.25 +votes
10-Sep Burnley Hull C 1 1
44% 32% 24%
+0.5 +votes
10-Sep Liverpool Leicester C 0 2
34% 26% 41%
0 +votes
10-Sep Man. Utd Man. City 1 1
40% 29% 32%
+0.25 +votes
10-Sep Middlesbro Crystal P 1 1
41% 28% 31%
+0.25 +votes
10-Sep Stoke C Tottenham H 1 2
27% 23% 49%
0 +votes
10-Sep Sunderland Everton 1 0
48% 27% 25%
+0.5 +votes
10-Sep Swansea Chelsea 0 1
40% 27% 33%
+0.25 +votes
10-Sep West Ham U Watford 1 0
56% 25% 19%
+0.75 +votes
England Premier ResultsTipsHome% - Draw% - Away%HcapRes.
15-May Arsenal Aston Villa 1 0 partial
76% 17% 8%
+1.25 4 0
15-May Chelsea Leicester C 1 2 wrong
33% 25% 41%
0 1 1
15-May Everton Norwich C 1 0 partial
50% 27% 23%
+0.5 3 0
15-May Newcastle U Tottenham H 0 1 wrong
28% 25% 46%
0 5 1
15-May Southampton Crystal P 2 0 partial
65% 22% 13%
+1 4 1
15-May Stoke C West Ham U 0 1 wrong
33% 29% 38%
0 2 1
15-May Swansea Man. City 0 1 wrong
35% 26% 38%
0 1 1
15-May Watford Sunderland 0 1 wrong
37% 28% 36%
0 2 2
15-May West Brom Liverpool 1 2 wrong
32% 26% 42%
0 1 1
17-May Man. Utd Bournemouth 1 0 partial
60% 24% 16%
+1 3 1
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
09.6%9.2%3.3%1.2%0.5%
18.0%14.3%6.3%4.0%0.7%
27.0%10.1%4.4%2.1%0.9%
33.1%4.4%3.1%1.6%0.2%
41.4%1.2%0.2%0.2%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%4%12%21%30%18%8%2%1%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.21
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
09.5%5.0%3.6%2.5%0.2%
19.6%17.1%6.8%3.0%0.5%
26.4%8.9%5.5%0.9%0.9%
32.3%5.0%3.2%1.4%0.4%
41.1%1.8%1.1%0.2%0.2%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%4%12%22%34%13%8%3%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.26
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
010.3%5.5%2.7%1.5%0.8%
112.0%12.8%7.8%2.9%0.0%
26.9%6.5%7.3%2.1%0.4%
34.4%4.6%3.1%1.0%0.2%
41.9%2.1%0.4%0.4%0.2%

HomeAway
HHHHXAAAA
2%7%12%22%32%16%6%2%1%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.38
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
07.0%9.2%11.1%2.7%1.4%
16.2%12.4%8.1%2.4%1.6%
25.1%10.0%5.4%2.4%0.0%
33.2%2.7%3.0%0.8%0.5%
41.4%0.8%0.3%0.5%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%4%8%20%26%20%14%4%1%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = -0.12
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
07.7%8.7%5.5%1.4%0.4%
19.4%11.6%9.4%1.4%0.7%
26.1%9.1%8.2%2.3%0.5%
33.4%3.7%2.1%1.1%0.4%
41.4%1.8%0.4%0.2%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%5%10%21%29%21%7%2%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.19
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
08.2%9.7%3.0%2.2%0.2%
19.7%12.7%9.1%2.9%0.5%
26.3%8.2%5.7%2.3%0.2%
35.6%2.9%2.9%1.4%0.2%
41.3%2.0%0.7%0.5%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%8%10%21%28%21%6%3%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.26
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
04.0%12.1%9.7%3.2%1.6%
18.9%12.9%14.5%3.2%2.4%
23.2%7.3%5.6%0.0%0.0%
30.8%4.0%1.6%0.8%0.8%
40.8%0.8%0.0%0.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%2%7%18%23%27%13%6%2%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = -0.36
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
07.9%7.6%3.3%1.1%0.0%
112.4%13.1%7.2%1.1%1.1%
27.6%11.3%5.4%2.2%0.6%
34.4%4.2%2.4%0.9%0.0%
41.3%1.5%0.9%0.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%6%13%26%27%17%5%2%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.41
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
06.6%10.4%4.6%1.5%0.8%
110.1%13.7%7.7%2.3%1.0%
28.1%7.9%5.4%3.1%0.2%
33.3%4.1%2.7%1.0%0.6%
40.6%1.5%0.0%0.2%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%5%12%21%27%22%7%3%1%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.15
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
09.1%5.7%3.8%0.6%0.0%
115.1%11.3%5.3%0.6%0.9%
29.7%11.6%4.7%1.6%0.3%
35.0%5.3%1.9%0.0%0.3%
42.2%1.3%1.6%0.3%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
2%6%17%29%25%13%5%2%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.63

Win/Draw/Lose Sequences

TeamWin - Draw - Lose
Arsenal
WXWXWXW
Aston Villa
LLLLLXL
Bournemouth
LWLLLXL
Chelsea
WLLWXLXX
Crystal P
XWXXLLWL
Everton
LXXXLWLLW
Leicester C
WWXWXWX
Liverpool
XWWWXLWXX
Man. City
WWWXWLXX
Man. Utd
WLWWXWLW
Newcastle U
LLWXXWXW
Norwich C
WLLLLWL
Southampton
LWXWWWW
Stoke C
XLLLXLW
Sunderland
XLWXXWWX
Swansea
XWLLWWX
Tottenham H
XWWXXLL
Watford
LXWLWLLX
West Brom
XLLLXLXX
West Ham U
XXWWLWL