England Premier PredictionsTipsHome% - Draw% - Away%HcapMoreVotes
8-Aug Arsenal West Ham U 1 0
78% 17% 5%
+1.5 +votes
8-Aug Bournemouth Aston Villa 1 0
52% 28% 20%
+0.5 +votes
8-Aug Chelsea Swansea 1 0
62% 21% 17%
+0.75 +votes
8-Aug Everton Watford 1 0
59% 24% 17%
+0.75 +votes
8-Aug Leicester C Sunderland 1 0
51% 25% 23%
+0.5 +votes
8-Aug Man. Utd Tottenham H 1 0
52% 28% 20%
+0.5 +votes
8-Aug Newcastle U Southampton 1 2
21% 34% 46%
-0.25 +votes
8-Aug Norwich C Crystal P 1 1
36% 31% 33%
0 +votes
8-Aug Stoke C Liverpool 1 1
43% 27% 30%
+0.25 +votes
8-Aug West Brom Man. City 0 1
24% 23% 52%
-0.25 +votes
England Premier ResultsTipsHome% - Draw% - Away%HcapRes.
24-May Arsenal West Brom 1 0 partial
62% 24% 15%
+1 4 1
24-May Aston Villa Burnley 1 1 wrong
41% 31% 28%
+0.25 0 1
24-May Chelsea Sunderland 2 0 partial
61% 23% 16%
+1 3 1
24-May Crystal P Swansea 0 1 wrong
37% 30% 33%
0 1 0
24-May Everton Tottenham H 1 1 wrong
45% 30% 24%
+0.5 0 1
24-May Hull C Man. Utd 0 1 wrong
24% 29% 48%
-0.25 0 0
24-May Leicester C QPR 1 0 partial
52% 27% 21%
+0.75 5 1
24-May Man. City Southampton 1 0 partial
54% 26% 20%
+0.75 2 0
24-May Newcastle U West Ham U 1 1 wrong
41% 30% 29%
+0.25 2 0
24-May Stoke C Liverpool 0 1 wrong
43% 23% 34%
+0.25 6 1
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
04.8%1.9%1.0%0.0%0.0%
113.3%6.7%1.0%1.0%0.0%
213.3%9.5%4.8%0.0%0.0%
39.5%6.7%1.0%1.0%0.0%
49.5%7.6%1.0%1.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
10%17%21%25%17%3%2%0%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +1.50
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
04.0%7.3%1.3%0.3%0.3%
110.7%15.3%5.7%2.0%0.7%
28.7%8.0%8.7%1.3%0.3%
35.3%6.0%3.7%0.3%0.0%
41.3%2.7%1.7%0.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%8%16%22%28%14%4%1%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.58
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
04.2%6.9%1.4%0.7%0.0%
119.4%8.3%3.5%2.1%0.0%
210.4%7.6%6.9%0.7%1.4%
39.0%0.7%2.8%1.4%0.0%
43.5%4.2%0.0%0.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
3%13%11%30%21%11%5%1%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.83
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
04.9%5.9%2.0%1.6%0.0%
111.7%11.7%4.2%1.3%0.3%
29.8%8.5%6.8%0.7%0.0%
36.8%4.9%5.2%0.3%0.7%
42.6%3.9%1.6%0.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
3%11%16%25%24%11%3%2%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.77
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
06.6%6.9%3.8%1.4%0.5%
111.6%12.3%6.4%1.9%0.0%
211.1%9.5%5.7%1.7%0.0%
34.7%5.7%1.7%0.5%0.5%
41.7%2.1%0.7%0.5%0.2%

HomeAway
HHHHXAAAA
2%7%18%23%25%15%6%1%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.53
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
04.0%7.4%1.3%0.3%0.3%
110.7%15.1%5.7%2.0%0.7%
28.7%7.7%8.7%1.3%0.3%
35.4%6.0%3.7%0.3%0.0%
41.3%2.7%1.7%0.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%8%16%22%28%14%4%1%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.58
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
06.5%9.3%6.5%4.7%0.0%
14.7%17.8%11.2%7.5%0.9%
23.7%4.7%6.5%3.7%0.9%
30.0%2.8%0.9%2.8%0.0%
40.0%0.9%0.0%0.9%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
0%1%7%11%34%24%15%6%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = -0.44
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
08.8%11.0%5.2%1.7%0.4%
18.8%14.4%7.5%2.6%0.4%
26.0%10.1%7.1%2.6%0.4%
32.4%3.4%1.7%0.4%0.4%
40.9%0.4%0.9%0.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%3%10%21%31%22%8%2%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.07
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
08.0%10.3%4.8%1.5%0.2%
110.2%14.4%5.9%3.4%0.6%
27.5%10.2%3.4%2.5%0.2%
33.8%3.4%2.9%0.8%0.0%
40.6%1.7%0.6%0.4%0.2%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%6%11%24%27%19%8%2%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.23
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
07.5%17.8%7.5%4.7%1.9%
13.7%12.1%9.3%7.5%0.0%
24.7%10.3%1.9%0.0%0.0%
31.9%0.0%1.9%1.9%0.9%
40.9%0.9%0.0%0.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
1%3%5%16%23%28%15%5%2%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = -0.42

Win/Draw/Lose Sequences

TeamWin - Draw - Lose
Arsenal
WWWLWWWWWWWWXWLXW
Aston Villa
LLLLLLLWWLLXWLWWLL
Burnley
WLLXLXLLWLXLLLLWXW
Chelsea
WWXWWXWXWWWWXWXLW
Crystal P
WWLWXLWLWWWWLLLLWW
Everton
XXWXLXLLWWWXWWLLWL
Hull C
LLLXWWLXXLLLWWLLLX
Leicester C
WLLLLXLXLWWWWWWXW
Liverpool
WWWXWWWWWLLWXLWXLL
Man. City
XLXXWWLWLWLLWWWWWW
Man. Utd
LWWXWLWWWWWWLLLWXX
Newcastle U
LLWXXLWLLLLLLLLXLW
QPR
LLLLWLLLLLWXLXLLWL
Southampton
WWLWXLLWXWLWLXLLWL
Stoke C
LWWXLWWWLLLXWXLWXW
Sunderland
LLWXLXLXLLWLXWWXL
Swansea
XLWXLWWLLWWXLWWWLL
Tottenham H
LWWWLXWWLWXLWXLLWW
West Brom
WXLXWXWLWLLLWXWXWL
West Ham U
XWLXXXLLLWLXLXWLLL