Italy Serie A PredictionsTipsHome% - Draw% - Away%Hcap>2.5MoreVotes
29-Jan Cagliari Bologna 4 0
67% 21% 12%
+1.25 0% +votes
29-Jan Crotone Empoli 1 0
70% 23% 7%
+1.25 0% +votes
29-Jan Fiorentina Genoa 1 0
63% 26% 11%
+1 0% +votes
29-Jan Inter Pescara 1 0
59% 27% 14%
+1 0% +votes
29-Jan Lazio Chievo 4 0
67% 25% 8%
+1.25 0% +votes
29-Jan Napoli Palermo 4 0
84% 14% 2%
+2 0% +votes
29-Jan Sampdoria Roma 0 1
15% 24% 61%
-0.5 0% +votes
29-Jan Sassuolo Juventus 0 1
12% 23% 65%
-0.75 0% +votes
29-Jan Torino Atalanta 2 0
72% 21% 7%
+1.5 0% +votes
29-Jan Udinese Milan 0 1
35% 29% 36%
+0.25 0% +votes
Italy Serie A ResultsTipsHome% - Draw% - Away%HcapRes.
14-May Juventus Sampdoria 2 0 partial
82% 17% 1%
+1.75 5 0
14-May Milan Roma 0 1 partial
17% 30% 53%
-0.5 1 3
14-May Napoli Frosinone 2 0 partial
81% 11% 9%
+1.5 4 0
14-May Sassuolo Inter 1 0 partial
36% 29% 35%
0 3 1
15-May Chievo Bologna 2 1 wrong
43% 37% 20%
+0.75 0 0
15-May Empoli Torino 1 0 partial
43% 37% 20%
+0.5 2 1
15-May Genoa Atalanta 2 0 wrong
59% 27% 15%
+1 1 2
15-May Lazio Fiorentina 1 0 wrong
48% 24% 28%
+0.5 2 4
15-May Palermo Verona 1 0 partial
47% 25% 27%
+0.5 3 2
15-May Udinese Carpi 1 0 wrong
47% 28% 25%
+0.5 1 2
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
06.0%4.0%0.0%0.0%0.7%
112.0%8.7%6.0%0.7%0.0%
29.3%8.0%5.3%0.7%0.0%
36.7%6.7%3.3%1.3%0.0%
414.0%4.0%2.0%0.7%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
14%11%18%24%21%11%1%0%1%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +1.33
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
07.3%1.3%0.7%0.0%0.0%
116.7%8.0%1.3%1.3%0.0%
214.0%12.0%6.0%1.3%0.0%
33.3%5.3%0.7%2.0%0.7%
413.3%1.3%0.7%2.7%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
13%5%20%32%23%5%2%0%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +1.31
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
07.3%2.7%1.3%0.0%0.0%
115.3%11.3%4.7%2.0%0.7%
210.7%13.3%4.0%0.0%0.0%
31.3%4.7%0.0%3.3%0.0%
414.0%0.7%1.3%1.3%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
14%2%17%30%26%7%3%1%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +1.09
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
06.7%6.0%0.7%0.7%0.0%
114.0%15.3%4.0%2.7%0.0%
28.0%6.7%4.7%0.0%0.0%
32.7%7.3%2.7%0.0%0.0%
413.3%2.0%2.0%0.7%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
13%5%17%24%27%10%3%1%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +1.07
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
010.0%2.0%4.0%0.0%0.0%
114.0%12.7%0.7%0.7%0.0%
212.7%10.7%2.7%0.0%0.0%
35.3%2.7%2.0%0.0%0.7%
414.7%2.7%1.3%0.7%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
15%8%17%27%25%3%5%0%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +1.31
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
02.8%1.4%0.0%0.0%0.0%
114.6%6.9%0.7%0.0%0.0%
213.2%6.9%3.5%0.0%0.0%
311.8%10.4%0.0%0.7%0.0%
418.8%4.2%2.8%1.4%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
19%16%26%23%14%2%0%0%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +1.97
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
06.7%16.0%10.0%6.0%2.0%
12.7%13.3%9.3%8.0%4.7%
22.0%3.3%3.3%3.3%2.0%
30.0%0.7%0.0%0.7%0.0%
45.3%0.0%0.0%0.7%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
5%0%3%7%24%29%20%11%2%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = -0.75
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
06.0%13.3%12.7%7.3%4.0%
14.0%11.3%8.7%9.3%5.3%
20.7%2.7%4.7%2.0%2.7%
30.0%0.0%0.0%0.7%0.0%
44.0%0.0%0.0%0.7%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
4%0%1%7%23%24%25%13%4%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = -1.03
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
08.7%3.3%0.7%0.0%0.0%
112.0%8.7%0.7%0.0%0.0%
212.7%12.0%4.0%1.3%0.0%
38.0%5.3%3.3%0.0%0.7%
412.7%2.7%2.7%0.7%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
13%11%21%28%21%6%1%0%0%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +1.45
Exact
Score
Away
01234
H
o
m
e
08.0%9.3%8.0%3.3%0.7%
13.3%15.3%4.0%4.7%2.0%
22.0%4.7%5.3%0.7%2.0%
31.3%2.0%2.0%0.7%1.3%
419.3%0.0%0.0%0.0%0.0%

HomeAway
HHHHXAAAA
19%1%4%10%29%15%15%5%1%
+4+3+2+10-1-2-3-4
Est.Handicap = +0.36

Win/Draw/Lose Sequences

TeamWin - Draw - Lose