League Table

HomeAwayTotal
PoTeam NameWDLGFGAWDLGFGAPlWDLGFGAPt
1Juventus 7012145112010151212411437
2Napoli 501174710186141211351037
3Inter 610155510135131120281035
4Roma 602147510133141112271034
5Lazio 32115760118813922331529
6Sampdoria (-1) 50014522381312723221822
7Milan 32266304131214626191820
8Bologna 22310114037614626171720
9Torino 24111824281315483192120
10Chievo 322101123271014554172120
11Fiorentina 312119224121014536231918
12Atalanta (-2) 52115603461315555211918
13Cagliari 30481120551314509132415
14Udinese 305121410461013409182412
15Crotone 2236911451313337112212
16Sassuolo 025193047151432982411
17Genoa 0258152234514248122010
18SPAL 22381002651615249132610
19Verona 1155161247131423912299
20Benevento 0073180073161400146340

League Table

Total
PoTeam NamePlWDLGFGAPt
1Juventus 151212411437
2Napoli 141211351037
3Inter 131120281035
4Roma 141112271034
5Lazio 13922331529
6Sampdoria (-1) 12723221822
7Milan 14626191820
8Bologna 14626171720
9Torino 15483192120
10Chievo 14554172120
11Fiorentina 14536231918
12Atalanta (-2) 15555211918
13Cagliari 14509132415
14Udinese 13409182412
15Crotone 13337112212
16Sassuolo 1432982411
17Genoa 14248122010
18SPAL 15249132610
19Verona 1423912299
20Benevento 1400146340

Win/Draw/Lose Sequences

TeamWin - Draw - Lose
Atalanta
LLWXWXXLWWLXLWX
Benevento
LLLLLLLLLLLLLL
Bologna
XWLLXWWWLLLLWW
Cagliari
LLWWLLLLLWLWWL
Chievo
WLLXXWWXWLLXXW
Crotone
LXLLLWXXLWWLL
Fiorentina
LLWWLXLWWWLLXX
Genoa
XLLLXLLWXLLLWX
Inter
WWWWXWWWWWXWW
Juventus
WWWWWWXLWWWWLWW
Lazio
XWWWLWWWWWWLX
Milan
WWLWWLLLXWLWLX
Napoli
WWWWWWWWWWXWWL
Roma
WLWWWWLWWWWWXW
SPAL
XWLLLLXLLLWXXLL
Sampdoria
WWXXWLWLWWWL
Sassuolo
XLLLWLLXWLLLWL
Torino
XWWXWLXXLLWXXXX
Udinese
LLWLLLWLLWWLL
Verona
LXLLXLXWLLLLLW